BIODIZEL KAO RJEŠENJE? 83% manje emisija CO2

S novim izazovima oko rješavanja problema emisija stakleničkih plinova, pojačana je potraga za pronalaskom novih, alternativnih goriva za sektor prometa. Primjerice, teška teretna vozila odgovorna su za 25% svih emisija koje proizlaze iz cestovnog prometa u Europskoj uniji.

Cilj Europske komisije je smanjiti emisiju CO2 iz teških teretnih vozila za 15% do 2025. godine te 30% do 2030. godine. Kao jedno od rješenja ponudila su se biogoriva. Stalni fokus na održivom rastu generirao je nekoliko ekološki prihvatljivih poduzeća koja se bave rješavanjem ovih izazova.

Primjerice, Daka ecoMotion godišnje proizvede 55 mil. L naprednog biodizela iz bioloških izvora – poput poljoprivrednih ostataka, životinjske masti i drugog organskog otpada. Takvo gorivo smanjuje emisije CO2 za čak 83% u usporedbi s konvencionalnim gorivima, a je li ono rješenje koje traži EU – pokazat će se s vremenom.

Komentiranje nije dozvoljeno.