ANALIZA EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ: Čišći zrak mogao je 2019. spasiti najmanje 178.000 života diljem EU

Prema procjenama Europske agencije za okoliš u 2019. godini diljem Europske unije prerano je umrlo 307.000 osoba zbog izloženosti onečišćenju sitnim lebdećim česticama. Najmanje 58%, odnosno 178.000 smrtnih slučajeva, moglo se izbjeći da su sve države članice dosegnule novu razinu iz smjernica Svjetske zdravstvene organizacije za kvalitetu zraka od 5 µg/m³.

U izvješću Europske agencije za okoliš „Učinci onečišćenja zraka na zdravlje u Europi” predstavljene su ažurirane procjene o tome kako su tri ključne onečišćujuće tvari – sitne lebdeće čestice, dušikov dioksid, prizemni ozon – utjecale na zdravlje Europljana tijekom 2019. Izvješće je pokazalo kako je kvaliteta zraka u Europi u 2019. bila bolja nego 2018., što je dovelo i do manje negativnih učinaka na zdravlje. Smanjenje onečišćenja slijedi dugoročni trend potaknut politikama za smanjenje emisija i poboljšanje kvalitete zraka.

Također, u izvješću se ističe i kako Akcijski plan EU za nultu stopu onečišćenja pokazuje rezultate. U njemu je utvrđen cilj smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti zbog izloženosti sitnim lebdećim česticama za više od 55% do 2030. u odnosu na 2005. Prema analizi Europske agencije za okoliš, EU je trenutno na dobrom putu da ostvari taj cilj jer se broj smrtnih slučajeva smanjio za otprilike trećinu u periodu od 2005. do 2019.

„Ulaganjem u čišće grijanje, mobilnost, poljoprivredu i industriju postiže se bolje zdravlje, produktivnost i kvaliteta života za sve Europljane, a posebno za najranjivije skupine. Ta ulaganja spašavaju živote i pomažu ubrzati napredak prema ugljičnoj neutralnosti i očuvanoj biološkoj raznolikosti”, izjavio je Hans Bruyninckx, izvršni direktor Europske agencije za okoliš.

Ipak, unatoč smanjenju razina onečišćenja zraka, one su i dalje iznad zakonskih ograničenja EU u većini europskih zemalja.

Komentiranje nije dozvoljeno.