MEĐIMURSKA AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE: Besplatno će priključiti 3.000 domaćinstava

Međimurske vode d.o.o. i Zajednica ponuditelja Izgradnja d.o.o. Domašinec sklopili su Sporazum za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Mursko Središće koji će se graditi na lokaciji „Zalešće“, a bit će kapaciteta 12.000 ES s III. stupnjem pročišćavanja što podrazumijeva uklanjanje krutih i otopljenih onečišćujućih tvari u otpadnim vodama na vrijednosti propisane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Obrada mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda odvijat će se aerobnom stabilizacijom i dodatnom biološkom obradom korištenjem biljke Phragmitusaustralis. Treba spomenuti kako će se izdvojen fosfor i dušik kao nutrijent koristiti za rast i razvoj navedene biljke, čime će se izdvojen mulj dodatno mineralizirati. Predviđeni rok za kompletan završetak radova je 23 mjeseca od potpisivanja ugovora što uključuje projektiranje, izgradnju, testove po dovršetku, pokusni rad  te puštanje u pogon. Radi se o projektu od velike regionalne važnosti, jer će UPOV pročišćavati sanitarne otpadne vode sa područja Grada Mursko Središće, te općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec. U sklopu izgradnje sustava odvodnje izvode se besplatni kanalizacijski priključci za sve potpisane ugovore o priključenju na sustav javne odvodnje, ukupno za oko 3.000 domaćinstava. Nakon provedenih postupaka javne nabave predviđena vrijednost svih radova, usluga i opreme aglomeracije Mursko Središće je 253 mil. KN (bez PDV-a), od čega su 70,84 % bespovratna sredstva EU-a, 12,64 % državni proračun, 12,64 % Hrvatske vode, dok će 3,88 % uplatiti lokalna samouprava.

Komentiranje nije dozvoljeno.