MINISTAR FILIPOVIĆ NA VIJEĆU MINISTARA ZA OKOLIŠ: „EU ostaje na čelu borbe protiv klimatskih promjena!“

U Luksemburgu je održan redovan sastanak Vijeća za okoliš na kojem je sudjelovao i ministar gospodarstva i održivog razvoja izv. prof. dr. sc. Davor Filipović. Na početku sastanka usvojena je izmjena Uredbe o postojanim organskim onečišćivačima kojima se snižavaju dopuštene koncentracije opasnih tvari u otpadu što će osigurati čišće tokove sekundarnih sirovina i povećati razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Nastavi čitati →

KRIŽEVCI ŽELE POVEĆATI KORIŠTENJE OIE: Građanima do 4.000 KN za izradu projekata solarnih elektrana

Grad Križevci pozvao je zainteresirane građane da se jave na Javni poziv za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju. Prijaviti se mogu fizičke osobe, građani, koji na obiteljsku kuću žele postaviti fotonaponsku elektranu. Nastavi čitati →