ZNATNO MANJA OPASNOST OD POPLAVA: U Ogulinu započinju opsežni radovi

U Karlovcu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt zaštite Grada Ogulina od poplava vrijedan više od 186 mil. KN. Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i voditelj Sektora zaštite od štetnog djelovanja voda iz Hrvatskih voda Marko Veselčić.

Projekt se sufinancira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za projekte jačanja sustava upravljanja katastrofama na raspolaganju 215 milijuna eura bespovratnih sredstava. Njime će se smanjiti poplavni rizici, ublažit će se vodni valovi, a kroz čišćenje Đulinog ponora povećat će se i protočnost.

Kombiniranjem navedenih mjera smanjila bi se potencijalna godišnja prosječna šteta od poplava sa 102,7 milijuna kuna na 35,3 milijuna kuna, a projekt predstavlja prvu fazu sveobuhvatnog projekta obrane od poplava grada Ogulina. Razdoblje provedbe projekta je do 2023. godine.

Komentiranje nije dozvoljeno.