ZA 400 KN POSADI SVOJE STABLO: Akcija uključivanja građana u ozelenjavanje Varaždina

Hvale vrijedan projekt pokrenuo je grad Varaždin, kako bi pored ljepote koju nudi, “pluća” grada bolje disala. Projekt želi omogućiti građanima da sudjeluju u pošumljavanju grada, tako što im je dana mogućnost da kupe sadnicu po cijeni od 400 kn.

Grad će odabrano stablo posaditi i održavati , na lokaciji koju također građani mogu sami odabrati s popisa predloženih lokacija. Stablo će biti prigodno označeno po želji vlasnika. Ovakvom inicijativom grad je motivirao svoje građane da brinu o ekologiji i sudjeluju u uljepšavanju svog grada. Želite li vi biti dio ove zelene priče obratite se gradu Varaždinu na info@parkovi.hr.

Komentiranje nije dozvoljeno.