STROGO PROTIV ILEGALNOG OTPADA: Odlučna akcija na divljim odlagalištima u Velikoj Britaniji

Britanska Agencija za zaštitu okoliša u jednom je danu posjetila čak 30 ilegalnih odlagališta otpada u Lincolnshireu i Northamptonshireu. Radi se o najvećoj akciji takve vrste koja je provedena u jednom danu na cijelom području. U Ujedinjenom Kraljevstvu strogo zakonodavstvo protiv ilegalnog postupanja s otpadom uključuje i ovakve nenajavljene posjete službenika,koji su lokacije utvrdili prema prethodnim izvještajima o ilegalnom spaljivanju otpada na otvorenom.

Prema procjenama, nezakonite aktivnosti postupanja s otpadom u Engleskoj koji uključuju spaljivanje otpada koštale su u 2015. godini više od 600 mil. funti. Prema priopćenju iz Vlade, Agencija je između 2011. i 2017. godine zaustavila daljnja odlaganja na preko 5.400 nezakonitih odlagališta otpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.