RADOVI NA ODVODNJI: Izgradnja 100 kilometara cjevovoda i infrastrukture u Dalmaciji

U Ninu je svečano obilježen početak radova na izgradnji sustava vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi. Projekt je od iznimnog značenja za ovo područje koje do danas nije imalo javni sustav odvodnje kao ni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno odvodnja se rješavala putem septičkih jama.

Radi se o projektu ukupne vrijednosti 397,2 mil. KN koji se sufinancira iz OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u visini 70,80%. Planirana je izgradnja više od 100 km kanalizacijskih cjevovoda i dovođenje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Osim navedenog, omogućit će se 6.600 priključaka na javni sustav odvodnje, odnosno priključenje 7.700 stanovnika i 15.000 posjetitelja tijekom turističke sezone.

Na ovaj način omogućit će se priključenost sustava javne odvodnje na više od 85% što će osigurati dugoročni razvoj turizma i turističkih djelatnosti na ovom području. Također, sanirat će se više od 30 kilometara vodoopskrbne mreže što će doprinijeti smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, a samim time i unapređenju sustava javne vodoopskrbe.

Komentiranje nije dozvoljeno.