KONFERENCIJA O OTPADU: Kako smanjiti količinu otpada i njegovo odlaganje pod zemlju!

Tematska konferencija o otpadu održat će se u Zagrebu 14.09.2018. u organizaciji časopisa Komunal. Na skupu će sudjelovati vodeće osobe iz političkog i strukovnog miljea nadležnog za gospodarenje otpadom (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, FZOEU, HGK, centri za gospodarenje otpadom, komunalna društva, JLS, dobavljači opreme itd…) kao i tijela nadležna za korištenje EU sredstava (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU).

Stanje s otpadom u Hrvatskoj još uvijek nije zadovoljavajuće iako je u pretpristupnom razdoblju kao i tijekom članstva u EU izvršen znatan napredak u odnosu na stanje pred 10-20 godina. Izbjegavanje proizvodnje otpada prva je EU preporuka, jer čim se više potrošačkih dobara konzumira, proizvodi se i više otpada. Hrvatska zaostaje za vodećim EU zemljama u kojima tek neznatni dio ukupnog komunalnog otpada završava na odlagalištu, budući da zemlje poput Danske, Nizozemske, Finske i Švedske, kojima treba dodati Austriju, zatrpavaju ispod 3% svog komunalnog otpada.

Čak 12 zemalja odlaže više od polovice otpada pod zemlju i EU to kroz novu zakonsku regulativu želi poboljšati te postati svjetski predvodnik u sektoru zaštite okoliša. Konferencija će u interakciji predavača s više od 200 sudionika otvoriti važne teme poput hijerarhije gospodarenja otpadom, prevencije i ponovnog korištenja otpada, te skrenuti pažnju na temu reciklaže, korištenje otpada u proizvodnji energije te poboljšanja i primjene novih EU pravila za odlaganje pod zemlju.

PRIJAVNICA | PROGRAM

više informacija: www.komunal.hr i info@komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.