INICIJATIVE ZA ČIŠĆI NAUTIČKI TURIZAM: Auto guma u Jadranu razgrađivati će se 2000 godina!

Posjećenost hrvatske obale bilježi rekordne brojke svake godine, a s porastom broja gostiju koji posjećuju Jadran, povećava se i količina otpada. Samo za usporedbu, kora od banane razgradit će se, na primjer, za četiri tjedna, papir za mjesec i pol, a kartonska kutija za dva mjeseca. No ponekad je taj rok trajanja u morskom okolišu zastrašujući – aluminijska limenka razgrađivat će se dvjesto, a automobilska guma čak dvije tisuće godina.

Kako bi se povećala razina osviještenosti lokalne zajednice o problemima onečišćenja Jadranskog mora i priobalja, u jeku turističke sezone pokrenute su razne inicijative i aktivnosti za borbu protiv rastućeg problema otpada, poput ˝Adriatic Plastic Challenge˝, natjecanja kojemu je svrha pronaći rješenja koja bi pridonijela zaustavljanju daljnjeg dotoka plastičnog otpada u Jadran te osvijestiti što veći broj ljudi o tom problemu.

Slične inicijative podržavaju i poznate osobe, tako je glumac Leon Lučev u suradnji s neprofitnom inicijativom Green Sail glumačkim angažmanom dao podršku zaštiti mora i morskog okoliša. Nautički sektor je inače i jedan od većih zagađivača Jadranskog mora. Green Sail je inicijativa pokrenuta u cilju promocije održivog turizma i ekološki odgovornih praksi unutar nautičkog sektora, kao i prevencije onečišćenja mora i morskog okoliša uz pomoć edukativnih materijala i informativnih aktivnosti. Ohrabruje činjenica da su inicijativu prepoznale mnoge marine i čarteri, pa trenutačno okupljaju njih sveukupno više od 60, koje će goste usmjeriti kako se ekološki ponašati dok jedre ili borave u marinama.

VIDEO

Komentiranje nije dozvoljeno.