FOND ZA TJEDAN DANA OTVARA PRIJAVE ZA ENERGETSKU OBNOVU KUĆA: Osigurano više od 203 mil. KN

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1. rujna započinje sa zaprimanjem prijava za energetsku obnovu obiteljskih kuća, za što je osigurano 203 mil. KN, pri čemu pojedino kućanstvo maksimalno može dobiti do 204.000 KN bespovratnih sredstava. Cilj programa je potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Na taj će se način smanjiti količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, odnosno osigurati energetske i financijske uštede te povećati kvaliteta boravka u prostoru. Programom će se sufinancirati nekoliko aktivnosti pa će građani moći dobiti do 60 posto bespovratnih sredstava za mjere kojima će se povećati toplinska zaštita svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora. To uključuje energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova, u smislu sve potrebne opreme i radova vezanih uz povećanje toplinske zaštite, uključujući primjerice hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i slično.

Također, sufinancirat će se zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom te cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, kao što su sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima, kotlovi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline, kao i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

Na javni poziv mogu se prijaviti građani čije kuće imaju više od 50% površine namijenjene stanovanju, do 3 stambene jedinice ili kvadraturu do 600m2. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna. Mogućnost prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani kontinentalne Hrvatske za obnovu kuća energetskog razreda D ili niže, odnosno građani primorske Hrvatske čije kuće imaju energetski razred C ili niže.

Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-Prijave na javne pozive Fonda.

Komentiranje nije dozvoljeno.