HRVATSKA U VRHU EU-a: Recikliramo čak 96 posto baterija i akumulatora!

Hrvatska je u 2018. godini zabilježila najveću stopu prikupljanja prijenosnih baterija i akumulatora u EU, izvijestio je Eurostat. Naime, ona je u Hrvatskoj iznosila 96 posto u 2018., a slijede Poljska (81 posto), Luksemburg (69 posto), Belgija (62 posto) i Slovačka (58 posto).

Na začelju, s manje od 40% prikupljenog otpada ove vrste, su Španjolska, Italija, Malta, Slovenija, Grčka, Portugal, a na samom kraju su Cipar i Estonija s 30 posto.

Valja naglasiti kako se prikupljanje otpadnih baterija i akumulatora neprestano povećava te je s 55.000 tona u 2010. uvećano na 88.000 tona u 2018. godini. Sukladno tome, stopa prikupljanja prijenosnih baterija i akumulatora postupno se uvećavala s 35 posto u 2011. na 48 posto u 2018. godini.

Komentiranje nije dozvoljeno.