EUROPSKI TJEDAN SMANJENJA OTPADA: Korištenje višekratnih alternativa umjesto jednokratne plastike

Povodom Europskog tjedna smanjenja otpada koji se obilježio sredinom studenog, Zelena akcija je u suradnji sa socijalnom zadrugom Humana Nova organizirala radionicu za građane na kojoj su se podučavale vještine izrade kreativnih platnenih vrećica od starih majica i ostalog odbačenog tekstila. Radionica je imala za cilj promjenu svijesti o otpadu kao isplativom i održivom resursu iz kojeg ponovno možemo proizvesti korisne stvari, i samim time smanjiti njegovu količinu i nastajanje,  a sve to u skladu s porukama Europskog tjedna smanjenja otpada (European Week for Waste Reduction), inicijative koja promovira jednotjednu provedbu aktivnosti namijenjenih široj publici poput javnih uprava, privatnih tvrtki, civilnog društva, kao i samim građanima.

Komentiranje nije dozvoljeno.