ŽUPANIJE PREUZELE DIO JAVNIH OVLASTI: Početak reforme javne uprave

Od 1. siječnja 2020. godine s radom su prestali uredi državne uprave u županijama. Provedbom Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu predviđen je reformski prioritet  – „Unaprjeđenje javne uprave“, čime se poslovi državne uprave povjeravaju jedinicama lokalne i područne samouprave.

Većina poslova, koje je do sada obavljali uredi državne uprave u županijskim središtima, povjereni su županijskim upravnim odjelima. Početak reforme ne znači promjene u smislu ukidanja ili smanjenja usluga za građane, nego neposredniju komunikaciju lokalnih vlasti s građanima te jednostavnije i učinkovitije rješavanje administrativnih predmeta na jednom mjestu.

Cilj ove reforme je uslugu maksimalno približiti građanima, ne samo lokacijski već i administrativno te pojednostaviti i ubrzati rješavanje predmeta za građane i poduzetnike. U konačnici, ovi poslovi bili su dio županijske administracije te su ih županije obavljale i ranije, sve do 2001. Decentralizacijom ovlasti i vraćanjem poslova županijama, one će ih moći samostalno izvršavati i time brže i efikasnije rješavati zahtjeve građana –  rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk.

Komentiranje nije dozvoljeno.