ZAŠTO SE BIOOTPAD U RURALNIM SREDINAMA NE IZUZME IZ STATISTIKA?: Službeni podaci ne odgovaraju situaciji na terenu

Grad Donji Miholjac nedavno je izradio elaborat kojim je potvrđena prijašnja pretpostavka da većina građana radi na sprečavanju nastanka biootpada i postiže rezultate u kućnom kompostiranju, no situacija na terenu ne odgovora onoj u statistikama.

Elaboratom je potvrđeno da u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada „nedostaje“ oko 590 tona biootpada, što čini dodatnih 27% odvojeno prikupljenog otpada u 2020. godini zbog neevidentiranog kompostiranja u kućanstvu. Navedeno potvrđuje i prosječna godišnja količina prikupljenog otpada na području Donjeg Miholjca koja iznosi cca 160 kg po stanovniku, što je više nego upola manje od hrvatskog prosjeka koji je cca 420 kg.

„Mišljenja smo da ovaj problem imaju sve JLS koje se nalaze u ruralnim ili mješovitim ruralno-gradskim sredinama (ne odnosi se na velike gradove). Iste bez ovakvog obračuna neće biti u mogućnosti dostići tražene rezultate jer po analizama biootpad u MKO (prije odvajanja čini 30 do 40% ukupnog otpada)“, kazao je direktor komunalnog poduzeća Doroslov Ivan Pobi, a ovoj temi detaljnije će se raspravljati na zagrebačkoj konferenciji Otpad 2021.

Komentiranje nije dozvoljeno.