ZABRANA RADOVA KOJI BI MOGLI NARUŠITI INTEGRITET MIROGOJA: Dozvoljeni će biti samo radovi na održavanju i renovaciji?

Danas završava savjetovanje sa zainteresiranom javnošću zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Renata Peteka o dopuni Odluke o grobljima. Naime, prijedlogom se želi spriječiti daljnje narušavanje kompleksa groblja Mirogoj, koje kao posebna arhitektonska cjelina predstavlja nepokretno pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, dok unutar kompleksa groblja Mirogoj takav status imaju i kompleks arkada s crkvom Krista Kralja i mrtvačnica.

Budući da očuvanje statusa zaštićenog kulturnog dobra od posebnog interesa za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku ovisi o pridržavanju najviših standarda prilikom izvođenja bilo kakvih radova na području kompleksa groblja Mirogoj, te zadržavanju unutar postojećih gabarita i standarda prilikom organizacije grobnih polja i uređenja grobnih mjesta, ovime se žele onemogućiti radovi koji bi mogli narušiti integritet najpoznatijeg zagrebačkog groblja. Istovremeno, posebno uzimajući u obzir oštećenja u nedavnom potresu, želi se omogućiti izvođenje građevinskih i restauratorskih radova kojima bi se sanirala nastala oštećenja i kojima bi se omogućilo kontinuirano održavanje grobnih mjesta, grobova i grobnica sukladno standardima temeljem kojih je groblje Mirogoj i steklo status nepokretnog pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra.

Prijedlogom se tako dopunjava članak 31. na način da se dodaju stavci 6., 7. i 8. kojima se građevinski i drugi radovi na novim sadržajima i kojima se izvode drugi zahvati u prostoru u neposrednoj blizini nepokretnih pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara ograničavaju samo na radove koji se odnose na održavanje i renoviranje već zasnovanih grobnih mjesta, koji su dopušteni u postojećim gabaritima, dok se zabranjuje formiranje novih grobnih polja i grobnih mjesta, odnosno proširenje već postojećih, sve u cilju očuvanja integriteta groblja Mirogoj kao zaštićenog kulturnog dobra od posebnog interesa za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Savjetovanje je počelo 14. listopada, a završava danas.

Komentiranje nije dozvoljeno.