U 2019. JE IZDANO NAJVIŠE NOVIH KONCESIJA NA LUKE: Najviše ugovora ima Splitsko-dalmatinska županija

Prema podacima FINA-e, u prošloj je godini evidentirano ukupno 20.294 ugovora o koncesiji, od čega je 8.766 aktivnih i 11.528 koji su istekli. Najviše se aktivnih ugovora o koncesiji odnosi na lokacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2.779), Gradu Zagrebu (2.476) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (2.452), a najmanje na lokacije u Virovitičko-podravskoj (453) i Požeško-slavonskoj županiji (297).

U 2019. godini sklopljeno je 906 novih ugovora o koncesiji, od toga se 597 ili 65,9% odnosi na koncesije za luku, 72 ili 7,9% na koncesije na pomorskom dobru i 36 ili 4% na koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Prema stanju od 31. prosinca 2019. godine u Registru koncesija najveći se broj ugovora o koncesiji odnosi na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (5.416 ili 26,7% udjela u ukupnom broju ugovora), slijede koncesije za luku (3.053 ili 15% ukupnog broja ugovora) i koncesije za obavljanje auto taksi prijevoza osoba (1.873 ili 9,2% udjela u ukupnom broju ugovora).

Komentiranje nije dozvoljeno.