TEMATSKE RADIONICE O BIOEKONOMIJI: Bioekonomija kao odgovor na demografske promjene?

Prema dosadašnjim europskim iskustvima, prelazak na koncept održivog biogospodarstva može dati odgovore na demografske promjene s kojima je suočena i RH. Stoga će se u narednom periodu, u sklopu suradnje europskih projekata (GoDanuBio i BioEastUP), održati niz tematskih radionica na temu prelaska RH na sustav bioekonomije.

Glavni ciljevi radionica su: (1) identifikacija resursa i izvora financiranja projekata na području RH, (2) jačanje suradnje svih dionika u procesu prelaska RH na kružnu bioekonomiju te (3) osmišljavanje projekata koji počivaju na načelima biogospodarstva na regionalnoj razini.

Sudjelovanje je moguće bez naknade, uz prethodnu registraciju.  Iz epidemioloških razloga, prva će se radionica održati ONLINE, 14.12.2021., u vremenu od 13 do 16 sati. Sudjelovanje je moguće bez naknade, ali uz prethodnu registraciju. Više o radionicama dostupno je OVDJE, a prijaviti se možete OVDJE.

Republika Hrvatska suočena je s velikim sociološkim promjenama, naročito vezanih uz demografsku transformaciju. Mladi napuštaju ruralna područja zbog boljih mogućnosti zapošljavanja u urbanim sredinama. Za oživljavanje ruralnih područja i aktiviranje potencijala potreban je pristup koji uključuje participativno upravljanje i aktivaciju institucionalnih kapaciteta. U tom procesu koncept kružnog biogospodarstva koristi se kao alat koji može poduprijeti regionalni razvoj, odnosno osigurati tranziciju gospodarstva, temeljenog na fosilnim gorivima, prema gospodarstvu koje koristi biološke resurse u održivoj proizvodnji.

Komentiranje nije dozvoljeno.