TEHNIX I GP KRK GRADE RIJEČKU SORTIRNICU: Projekt je vrijedan 37 milijuna kuna

Kroz godinu dana Rijeka će dobiti sortirnicu u sklopu reciklažnog dvorišta Mihačeva draga. Ugovor za izgradnju i opremanje postrojenja potpisan je u petak između Grada Rijeke i tvrtki Tehnix d.o.o. i GP Krk d.d.

Sortirnica će se graditi na površini od 5.636 m2, a projekt obuhvaća izgradnju hale sortirnice, nadstrešnice za odlaganje baliranog reciklažnog materijala, postrojenja za vaganje i natkriveno parkiralište.

Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela za proizvodnju električne energije za potrebe sortirnice čime se doprinosi ekološkom očuvanju okoliša i smanjivanju troškova pogona.

Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog korisnog otpada koji ulazi u postrojenje.

U sortirnici se planira izdvajanje plastike, kartona, papira, PET ambalaže, MET ambalaže, tekstila, stakla i metala. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37,3 mil. KN.

Komentiranje nije dozvoljeno.