SPRIJEČAVANJE NASTANKA OTPADA I SMANJENJE BROJA ODLAGALIŠTA: Treba potaknuti svijest i edukaciju građana

Pristup Europske unije u gospodarenju otpadom temelji se na “hijerarhiji otpada” koja postavlja jasan prioritetni redoslijed kod oblikovanja politike i upravljanja otpadom na operativnoj razini: sprečavanje, (priprema) za ponovnu upotrebu, recikliranje, i oporabu. Na kraju, kao najmanje poželjna opcija je konačno zbrinjavanje, što uključuje mogućnost odlaganja otpada ili njegovog spaljivanja, koje može osigurati i povrat energije.

Briselska administracija ističe kako pretvaranje otpada u resurs predstavlja ključ za realizaciju kružne ekonomije. Mnoge članice su temeljem nacionalnog i europskog zakonodavstva poboljšali gospodarenje otpadom, skandinavske zemlje su ostvarile velik napredak u poticanju inovacija u recikliranju. Zajedničko stajalište naprednih zemalja ogleda se u ograničavanju korištenja odlagališta otpada i stvaranja klime za promjenu ponašanja potrošača.

U Bruxellesu i Parizu prezentirat će se europska poboljšanja u gospodarenju otpadom koja dokazano mogu pomoći u smanjenju zdravstvenih i okolišnih problema, te smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Komentiranje nije dozvoljeno.