SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA: Projekt VEPAR obuhvaća moderna, precizna i sigurnija rješenja

S ciljem prevencije katastrofalnih poplavnih događanja u RH se provodi projekt naziva VEPAR. Riječ je o akronimu za vodno i ekološko praćenje, analize i rješenja, a obuhvaća negrađevinske mjere upravljanja rizicima od poplava.

Provedbom ovog projekta doprinijet će se smanjenju rizika od poplava, unaprijedit će se praćenje, analize i iznalaženje optimalnih rješenja za integralno i održivo upravljanje vodama, vodnim okolišem i rizicima od poplava, a osigurat će se i sistematizirati nedostajući podaci vezani uz slivove, vodotoke te regulacijske i zaštitne vodne građevine. Isto tako, modernizirat će se i dograditi mreža hidroloških mjernih postaja, poboljšat će se prognostički modeli, izradit će se i poboljšati studije upravljanja rizicima od poplava, nabavit će se potrebna oprema za provedbu mjera opreme od poplava, provesti mjere promidžbe i vidljivosti te educirati i informirati javnost.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Vepar potpisan je 6. rujna 2019. godine. Korisnik bespovratnih sredstava su Hrvatske vode, a projektni partner Državni hidrometeorološki zavod. Planirano trajanje projekta je 4 godine i ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 250 mil. KN od čega će se 85% financirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj,  a 15% financiraju Hrvatske vode i DHMZ.

Komentiranje nije dozvoljeno.