SLOVENSKE UPUTE ZA MEDICINSKI OTPAD U BOLNICAMA: Čuvanje 72 sata i odlaganje u spremnike za miješani komunalni otpad

Povećanjem broja zaraženih osoba u bolnicama gdje su smješteni oboljeli od koronavirusa COVID 19 otvara se i niz pitanja oko zbrinjavanja takve vrste otpada, stoga je slovensko Ministarstvo zaštite okoliša izdalo odgovarajuće upute koje su prenijeli vodeći mediji.

Otpad nastao od osoba koje imaju znakove takvih bolesti, uključujući materijal za jednokratnu upotrebu i njihovu njegu, a koji koriste bolesne osobe u karanteni, poput rukavica, maramica ili maski, kao i za osobnu i zaštitnu opremu medicinskog osoblja u bolnicama, potrebno je odložiti u plastične vrećicu za smeće koje su postavljene u prostorijama – bolničkim sobama, a vreće moraju imati mogućnost da ih se drži stalno zatvorenim.

Iste vreće se odlažu u još jednu vreću i potom se na odvojenom mjestu zadržavaju barem 72 sata, kako bi se spriječio bilo kakav izlazak sadržaja, u bilo kakvom obliku. Tako odležan i zbrinut otpad treba odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad, koji je najčešće zelene ili smeđe boje.

Upozoravaju se korisnici da nikako ne odlažu navedeni otpad u kontejnere i spremnike koji su namijenjeni za zbrinjavanje biootpada ili bilo koje frakcije za recikliranje. Također se navodi kako je isti otpad potrebno obraditi na automatskim linijama za odvajanje, bez ručnog selektiranja te kako je u cjelokupnom procesu postupanja s ovom vrstom otpada potrebno maksimalno zaštititi sve osobe koje sudjeluju u prikupljanju ili o obradi ove vrste medicinskog otpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.