SKORO TREĆINA NOVOG PRORAČUNA EU-a ZA BORBU PROTV KLIMATSKIH PROMJENA: Postignut dogovor između Parlamenta i Vijeća

Europski parlament i države članice Unije u Vijeću postigle su dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu i privremenom instrumentu za oporavak NextGenerationEU. Nakon donošenja, paket vrijedan ukupno 1,8 bilijuna eura bit će najveći paket koji je ikad financiran iz proračuna EU-a, a osnovni cilj će biti izgradnja zelenije, digitalnije i otpornije Europe.

„Naš plan oporavka pomoći će nam da izazov pandemije pretvorimo u priliku za oporavak, pri čemu će nas voditi zelena i digitalna tranzicija“, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Više od 50 posto iznosa bit će namijenjeno modernizaciji s pomoću politika među kojima su istraživanja i inovacije u okviru programa Obzor Europa; pravedna klimatska i digitalna tranzicija u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te pripravnost, oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustava rescEU i novog zdravstvenog programa EU4Health.

U borbu protiv klimatskih promjena uložit će se 30  posto Unijinih sredstava, što je dosad najveći udio u inače najvećem proračunu EU-a. U paketu je posebna pozornost posvećena i zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.

Ipak, obje institucije sada i službeno trebaju podržati ovaj dogovor, u skladu sa svojim ulogama i postupcima.

Komentiranje nije dozvoljeno.