SABOR USVOJIO STRATEGIJU PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA: Projekcije zagađenja i promjena klime do 2070 godine

Na posljednjoj sjednici Sabora usvojena je Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu. Kao nositelj politike klimatskih promjena, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vodilo je višegodišnji projekt izrade strategije, a koja postavlja viziju „Republika Hrvatska otporna na klimatske promjene“.

Ciljevi Strategije su smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena, povećati sposobnost oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i iskoristiti potencijalne pozitivne učinke, koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena. Strategija sadrži rezultate klimatskog modeliranja i projekcije promjene klime za Hrvatsku do 2040. i 2070. godine te analizu utjecaja klimatskih promjena na ključne sektore (vodni resursi, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje) te su obrađena dva tematska područja (prostorno planiranje i uređenje te upravljanje rizicima). Osim toga, uključene su 83 mjere i aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama.

Sljedeći korak je izrada prvog operativnog akcijskog plana za petogodišnje razdoblje koje će sadržavati detalje za provedbu prioritetnih mjera i aktivnosti.  www.prilagodba-klimi.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.