OSIJEK ZAPOČINJE 70 MILIJUNA KUNA VRIJEDAN PROJEKT: Kreće sanacija odlagališta Sarvaš

Nakon što su uspješno sanirana odlagališta otpada Filipovica i Nemetin, Grad Osijek uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava, započinje sanaciju i trećeg, najvećeg i financijski najvrjednijeg odlagališta na području Osijeka – onog u Sarvašu.

„Ovo je naša obveza prema Planu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj do 2022. godine, ali je u skladu i s obvezama koje Hrvatska ima kao članica EU. Bitno je da sve predviđene projekte završimo jer da smo probili rokove, sve ovo što smo realizirali kroz EU fondove, u konačnici bi se moralo financirati iz gradskog proračuna“, rekao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Projekt je vrijedan više od 70 milijuna kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u iznosu od 60 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost također sufinancira projekt, i to u iznosu od 7 milijuna kuna, dok udio Grada Osijeka u financiranju iznosi 3,5 milijuna kuna.

Radovi sanacije odlagališta u Sarvašu obuhvaćaju iskop i premještanje dijela otpada, preoblikovanje otpada prema projektom definiranoj geometriji, izgradnju obodnog nasipa za obranu od plavnih voda, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju pasivnog sustava otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju internih makadamskih prometnica, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata, te krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Rok za završetak radova je 18 mjeseci, odnosno do kraja 2022. godine.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.