NOVI EUROPSKI BAUHAUS: Objavljeni natječaji za JLS i građane

Europska komisija objavila je tri nova natječaja za realizaciju Novog europskog Bauhausa. Podsjetimo, Novi europski Bauhaus je ekološki, gospodarski i kulturni projekt usmjeren na objedinjavanje komponenti dizajna, održivosti, dostupnosti, cjenovne pristupačnosti i ulaganja s ciljem provođenja europskog zelenog plana.

Prvi i drugi poziv na podnošenje prijedloga Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) usmjereni su na aktivnosti uključivanja građana i suradnju s njima na oblikovanju javnih prostora. „Građani imaju ključnu ulogu u prijelazu na održivija, uključivija i privlačnija mjesta i načine života. Europski institut za inovacije i tehnologiju dvama pozivima podupire njihovu predanost razvoju inovativnih modela suradnje lokalnih inicijativa nudeći im mogućnosti osmišljene upravo za njih. Novi europski Bauhaus stvara svaki građanin za svakog građanina“, kazala je povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel.

Tako u okviru poziva „Građanski angažman” zajednica EIT-a poziva građane da utvrde relevantne izazove za svoje gradove u kontekstu novog europskog Bauhausa i da zajedno rade na novim rješenjima i idejama. Ti će projekti pomoći građanima da usvoje održivije navike, razviju nove proizvode, usluge ili rješenja te članovima svojih zajednica da postanu pokretači promjena.

Pozivom usmjerenim na zajedničko stvaranje javnih prostora podupirat će se projekti kojima se razvijaju inovativna rješenja u okviru tema novog europskog Bauhausa. Cilj je tih projekata nadahnuti lokalne aktere da javne prostore učine ljepšima i održivijima i da svojim rješenjima potiču promjene. Rok za podnošenje prijava za dva poziva EIT-a je 29. svibnja 2022. u 23:59 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Trećim i posljednjim pozivom, „Potpora lokalnim inicijativama novog europskog Bauhausa”, pruža se tehnička pomoć malim i srednjim JLS (do 100.000 stanovnika) koje nemaju kapacitete ni bogato stručno znanje potrebno za ostvarivanje ideja u kontekstu NEB-a. Interdisciplinarna skupina stručnjaka podupirat će 20 koncepata projekata usmjerenih na konkretna područja i odabranih u okviru poziva na podnošenje prijedloga kako bi se koncepti oblikovali u skladu s novim europskim Bauhausom i ciljevima europskog zelenog plana. Stoga je cilj potpore iz kohezijske politike pridonijeti uvođenju lokaliziranog pristupa inicijativama NEB-a na regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti javna tijela u državama članicama da na nacionalnoj razini pokrenu više projekata u kontekstu novog europskog Bauhausa.

Stečena znanja i iskustva uključit će se u paket instrumenata namijenjen drugim općinama i široj javnosti koji su zainteresirani za razvoj novih ili repliciranje postojećih projekata novog europskog Bauhausa na terenu. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira se tehnička pomoć općinama. Ta pomoć može biti u obliku prilagođenog metodološkog, tehničkog, regulatornog, financijskog i socioekonomskog znanja stručnog tima na terenu koji će podupirati daljnji razvoj koncepata projekata u općinama, kao i alata za buduće vlasnike projekata. Rok za podnošenje prijava je 23. svibnja 2022. u 17:00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Komentiranje nije dozvoljeno.