NOVE TEHNOLOGIJE, DIGITALIZACIJA I INOVATIVNA RJEŠENJA: Koliko nas zastarjele tehnologije i oprema koče u napretku i dostizanju EU ciljeva?

Jedan tematski blok konferencije Otpad 2021 bit će posvećen isključivo tehnologijama koje omogućavaju lakše, efikasnije i kvalitetnije upravljanje sustavom gospodarenja otpadom. Bit će govora o pametnim spremnicima, inovativnoj opremi, vozilima, rješenjima za kompostiranje i drugim pametnim inovacijama i novitetima na tržištu.

Poseban će naglasak biti na digitalizaciji kao ključnom procesu u prelasku na održivo i pametno upravljanje sustavom gospodarenja otpadom, a svoja rješenja u tom području predstavit će tvrtke Micro-link i Libusoft Cicom.

Komentiranje nije dozvoljeno.