NIJEMCI IZRADILI STUDIJU ZA NOVI SAD: Reginalni centar za 200.000 tona otpada

Regionalni centar za upravljanje otpadom za potrebe Novog Sada i općina Temerin, Srbobran, Vrbas, Žabalj, Bačka Palanka, Bački Petrovac i Beočin trebalo bi biti završen do 2024. godine, što proizlazi iz Nacrta Regionalnog plana upravljanja otpadom 2019-2028 koji je, u okviru javne rasprave, predstavljen zainteresiranoj javnosti u Skupštini grada Novog Sada.

Ovaj strateški dokument, koji su izradili stručnjaci Njemačke razvojne saradnje – GIZ Impakt, predviđa da se kroz tri faze dođe do održivog upravljanja otpadom na navedenom području, koje godišnje generira oko 200.000 tona komunalnog otpada.

U planu je predviđeno da se izgrade reciklažni centri, transfer-stanice, postrojenja za kompostiranje zelenog otpada kao i regionalne deponije. Imajući u vidu tendenciju smanjenja odlaganja otpada na globalnoj razini, kao i da direktive Europske unije predviđaju da se odlaganje otpada smanji za 60%, navedni Plan sadržava upravo takva rješenja uključujući i mjere za smanjenje nastanka otpada te edukaciju stanovništva.

Postojeće deponije trebale bi biti zatvorene u skladu sa ekološkim standardima za očuvanje okoliša te zbog sigurnosti i zdravlja stanovništva.

Komentiranje nije dozvoljeno.