NASTAVAK ULAGANJA U ZELENE PROJEKTE: Đurđevačka kompostana pred potpisom ugovora

Nakon projekta izgradnje i opremanja sortirnice te nabave komunalnih vozila, kanti i spremnika, Grad Đurđevac i Komunalne usluge Đurđevac zajedno su prijavili i projekt kompostane. Projekt je prošao sve kontrole, dobivena je odluka o odobrenju i sufinanciranju projekta te se čeka potpis ugovora.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. KN, a EU će sufinancirati 3,4 mil. KN. Time će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenje odvojeno prikupljenog biootpada. „Računamo da će nam dvije godina biti dovoljno za izgradnju kompostane koja je predviđena s kapacitetom od 4.000 tona godišnje. To je količina biološkog materijala koji se nalazi u miješanom komunalnom otpadu građana i koja se s površinama nalazi na području Đurđevca“, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Komentiranje nije dozvoljeno.