KAKO SE PROBLEM OTPADA OD HRANE RIJEŠAVA U SVIJETU?: Južna Koreja reciklira čak 95% otpada od hrane

Od siječnja 2022. u Kaliforniji stupaju na snagu nova pravila kojima bi se trebalo spriječiti bacanje hrane i poticati kompostiranje, odnosno pretvorba u energiju. Osnovni cilj je smanjiti emisije stakleničkih plinova s odlagališta, a lokalne vlasti i komunalne tvrtke već od idućeg mjeseca će morati uvesti obvezne programe recikliranja hrane. Mnogi gradovi tako planiraju stanovnicima osigurati posebne kante za otpatke hrane i povećanje stopa kompostiranja, odnosno energetske oporabe. Time se Kalifornija pridružila osam drugih saveznih država u SAD-u koje već imaju zakone kojima se traži bolje upravljanje otpadom od hrane.

S druge strane, predvodnice u kružnom gospodarenju ovom vrstom otpada svakako su azijske države. Primjerice, Južna Koreja reciklira čak 95% otpada od hrane, a Japan još od 2001. ima zakon o recikliranju hrane koji promiče pretvaranje organskog otpada u kompost ili energiju. Kina je prošle godine pokrenula posebnu kampanju o količinama bačene hrane, a dovela je do toga da restorani obeshrabruju goste da naručuju previše, a zabranjeni su i videozapisi na društvenim mrežama na kojima ljudi jedu prekomjerne količine hrane.

Dodajmo ovome još i da je u Europi Francuska 2016. zabranila velikim supermarketima da bacaju jestivu hranu pa su tako sada obvezni donirati hranu lokalnim dobrotvornim udrugama i organizacijama.

Komentiranje nije dozvoljeno.