ISTRA PREDNJAČI U EKOLOŠKIM PROJEKTIMA: Održana radionica o sprečavanju nastanka otpada od hrane

U cilju podizanja svijesti potrošača vezano uz izazov prekomjernog bacanja hrane, početkom lipnja ispred gradske tržnice u Pazinu, održana je edukativna radionica „Od piruna do polja. Pensaj, poji, ne hitaj!“, u sklopu EU projekta „Nabava specijalnog komunalnog vozila od min. 14 m3 za odvojeno prikupljanje otpada“ trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin.

Ova edukativna radionica prva je od tri izobrazno-informativne aktivnosti planirane EU projektom nabave specijalnog komunalnog vozila koje naglašavaju važnost reda prvenstva gospodarenja otpadom, a koje su u skladu s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Uz mnogobrojne posjetitelje, radionica se odvijala u dva dijela. Prvi dio bio je organiziran u obliku okruglog stola, na kojem su sudionici iznijeli problematiku prekomjernog bacanja hrane i moguća rješenja, dok se drugi dio odvijao u obliku cooking show-a na kojem je poznati chef David Skoko pripremao dva jela od ribe po principu „no waste“.

U sklopu ove radionice izrađen je i informativni letak o važnosti sprečavanja nastanka otpada od hrane, a koji se tijekom radionice dijelio prolaznicima i zainteresiranom građanstvu.

„Ovom radionicom željeli smo educirati građane o važnosti pravilne iskoristivosti namirnica na način da se što veće količine namirnica iskoriste u pripremi obroka te da se ostaci hrane propisno odlažu u cilju smanjenja biološkog otpada“, naglasila je koordinatorica za organizaciju i provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti EU projekta Mateja Sinčić i dodala kako je po pitanju održivog korištenja hrane kao resursa i proizvodnje što manjih količina biootpada od presudne važnosti kontinuirana edukacija i senzibilizacija javnosti.

Svijest o odvojenom sakupljanju, obradi, recikliranju i ponovnoj uporabi otpada potrebno je prenositi i na buduće generacije, stoga je nužno doprijeti i do najmlađih naraštaja, budući da su vrijednosti koje im rano usadimo temelj za stvaranje boljeg društva.

Provedba projekta doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom kroz povećanje odvojenog sakupljanja otpada i posljedično smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa.

Zahvaljujući ovom europskom projektu i povećanju tehnoloških kapaciteta davatelja javne usluge osigurat će se podizanje kvalitete javne usluge i povećati količina odvojeno prikupljenog otpada na području davatelja usluge (Grad Pazin i Općine Karojba, Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan), što će izravno utjecati na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom, odnosno podizanju razine svijesti građana o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Komentiranje nije dozvoljeno.