EU PRIJESTOLNICA KULTURE: Rijeka ulaže 11,9 mil. EUR u komunalnu infrastrukturu

Još su prošle godine počeli opsežni radovi na komunalnoj infrastrukturi, koji su, uz redovite aktivnosti obuhvatili i pripreme za titulu Europske prijestolnice kulture 2020. Rijeka i ove godine nastavlja s brojnim aktivnostima na uređenju grada i njegovoj prezentaciji u što boljem svjetlu.

Prema Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini Grada Rijeke za ove će namjene biti izdvojeno 87,8 mil. KN. Opsežni radovi odnose se na održavanje čistoće javnih i zelenih površina, čišćenje mora i održavanje plaža, održavanje okoliša objekata gradskog vlasništva i ostalih javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, javnih sanitarnih čvorova, autobusnih čekaonica i ostalih građevina, uređaja i predmeta javne namjene, kao i provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja, njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe.

Istovremeno je donesen Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu za koji je izdvojeno 19,6 mil. KN za izgradnju sortirnice otpada i reciklažnog dvorišta, sanaciju ŽCGO Marišćina te ostale aktivnosti vezane uz gospodarenje komunalnim otpadom.

Među projektima gradnje komunalne infrastrukture ističe pojedinačno najveća investicija kojom će Grad Rijeka uložiti 32 mil. KN za uređenje javnih površina s izgradnjom pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić, budućeg kulturnog središta grada.

Komentiranje nije dozvoljeno.