DEKARBONIZACIJA EUROPE: Komisija želi ubrzati uvođenje čistog vodika

Komisija je pozvala više od 1.000 članova Europskog saveza za čisti vodik da podnesu projekte za tehnologije i rješenja utemeljena na obnovljivoj tehnologiji vodika s niskim emisijama ugljika. To je važan korak u izgradnji portfelja održivih projekata ulaganja kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u strategiji za vodik za klimatski neutralnu Europu, a samim time i ubrzalo uvođenje čistog vodika.

Cilj strategije EU-a za vodik jest ubrzati uvođenje čistog vodika u Europi, a njome se utvrđuje strateški cilj ugradnje elektrolizatora snage 6 GW za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora i proizvodnje do 1 mlijuna tona obnovljivog vodika do 2024., te elektrolizatora snage 40 GW za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora i 10 milijuna tona vodika iz obnovljivih izvora do 2030.

Glavni cilj Europskog saveza za čisti vodik je utvrditi i izgraditi portfelj održivih projekata ulaganja duž vrijednosnog lanca vodika s ciljem zelene tranzicije, stvaranje tržišta čistog vodika kojim se doprinosi rastu i otvaranju radnih mjesta te smanjenje emisija stakleničkih plinova. Savez okuplja industriju, nacionalna i lokalna javna tijela, civilno društvo i druge dionike.

„Čisti vodik ima ključnu ulogu u dekarbonizaciji brojnih sektora gospodarstva te istodobno doprinosi otpornijoj i konkurentnijoj industriji EU-a. Taj je poziv važan korak naprijed u radu saveza. Pomoći će u izgradnji portfelja projekata te procjeni i uklanjanju nedostataka te uskih grla u vrijednosnom lancu čistog vodika“, rekao je povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton.

Rok za podnošenje projekata je 7. svibnja. Na sljedećem sastanku foruma o vodiku 17. i 18. lipnja preispitat će se projekti i omogućiti povezivanje.

Komentiranje nije dozvoljeno.