ZNATNO ČIŠĆI EUROPSKI ZRAK U VELJAČI I OŽUJKU: Pad koncentracija lebdećih čestica

Mjere za prevenciju širenja koronavirusa značajno su utjecale na poboljšanje kvalitete zraka i pomogle u borbi protiv onečišćenja zraka. Satelitske snimke koje su objavile NASA i ESA pokazuju drastično smanjenje emisije dušikovih oksida (NO2) u razdoblju veljače i ožujka ove godine u odnosu na prethodnu godinu.

Nastavno na navedeno Europska agencija za okoliš je objavila preglednik koji prati i uspoređuje tjedne prosječne koncentracije dušikovog dioksida (NO2) i lebdećih čestica (PM10 i PM2.5).  Iz njega se može iščitati kako se koncentracije dušikovog dioksida (NO2) koji nastaje procesom izgaranja fosilnih goriva u motornim vozilima i nepokretnim izvorima (npr. promet, kućna ložišta, industrijska postrojenja, itd.) značajno smanjio u brojnim europskim gradovima u kojima su provedene mjere za prevenciju širenja koronavirusa.

Također razvidno je i smanjenje emisije ugljikovog monoksida (CO) koji nastaje nepotpunim izgaranjem fosilnih goriva u energetskim sektorima, a pad bilježe i emisije ugljikovog dioksida (CO2) koji značajno utječe na klimatske promjene i zagrijavanje planeta.

Komentiranje nije dozvoljeno.