ĐURĐEVČANI ZA 30% POVEĆALI RECIKLIRANJE: Prijavit će sortirnicu i kompostište na natječaj FZOEU-a!

Trend recikliranja otpada u Gradu Đurđevcu značajno raste. Građani su tako tijekom 2018. godine odvojili i reciklirali oko 210 tona otpada, a u prošloj godini je ta brojka narasla na čak 289 tona.

U prošloj godini je od otpada najviše odvojeno sakupljeno papira i to 139 tona, te plastike 56 tona. Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu. Sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira u reciklažnom dvorištu. Građani najviše u kućanstvima odlažu papir na što odlazi oko 70%, a 30% je plastika. Prema podacima samo 20-30% otpada od ukupne zaprimljene količine odvojenog otpada nije dobro sortirano.

Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom. Izrađen je i projekt sortirnice te kompostišta koje planiramo prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Komentiranje nije dozvoljeno.