ŽELJEZNIČKI PROMET: Obnova pruge na koridoru X.

‘Sava Express’, nekadašnji poslovni vlak na relaciji Ljubljana-Zagreb-Beograd mogao bi ponovno zaživjeti. Zaključak je to sastanka transportnih željezničkih poduzeća iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore te Makedonije održanog u slovenskom Portorožu u veljači.

Do 1990. željeznički promet na desetom prometnom koridoru bio je vrlo intenzivan, no zbog ratnih događanja i raspada Jugoslavije promet je pao za 92%, a ulaganja u održavanje i obnovu svedena na minimum. Posljednjih godina teretni promet se intenzivira, o čemu svjedoči činjenica da je ukupna količina prevezene robe samo u Hrvatskoj u zadnjem tromjesečju 2017. porasla za 27% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U HŽ Cargu pozdravljaju zajedničku inicijativu koja za cilj ima razvoj i optimizaciju željezničkog prijevoza na nekadašnjem desetom koridoru. Za obnovu 412 km pruge na relaciji Zagreb-Beograd moguće je iskoristiti sredstva Europske unije, za što je potrebno ukupno oko 750 mil. EUR. Očekuje se da bi se kvalitetnim zajedničkim projektima mogla podići kvaliteta usluge i tako pridobiti robne tokove s drugih koridora na nekadašnji deseti koridor.

Komentiranje nije dozvoljeno.