ZELENA MOBILNOST U DANSKOJ: Budućnost u borbi protiv štetnih emisija u prometu

Više od 50 posto svjetske populacije živi u urbanim područjima, a procjenjuje se da će se taj postotak povećati na gotovo 70 posto do 2050. godine, što znači dodatnih 2,5 milijardi stanovnika. Urbanizacija i povećanje dnevnih migracija opterećuje prometni sustav, a time posljedično i povećanje emisija CO2.

Poticanje prijelaza na vozila s nultom i niskom razinom emisija ključna su kako bi se dugoročno smanjilo ispuštanje ugljikova dioksida iz vozila i djelovalo u skladu s trendovima na svjetskom tržištu. Za primjer je nedavna inicijativa u danskom gradu Roskilde gdje se cijela autobusna flota na fosilna goriva zamijenila one koji se napajaju električnom energijom. Danska akademska zajednica u suradnji s gospodarstvom osmišljava nove, inovativne, zelene mogućnosti mobilnosti, a najnovije istraživanje uključuje mogućnosti napajanja zrakoplova bioplinom nastalim iz otpada od hrane.

Nedavna istraživanje pokazala su kako bi do 2030. godine proizvodnja bioplina u Europi mogla biti učetverostručena, što će omogućiti 20 posto prometa na zelena goriva. Emisije CO2 u gradskom prometu mogu se smanjiti i alternativnim načinima putovanja kao što su biciklizam i pješačenje, o čemu svjedoči i nedavna anketa u Danskoj gdje je 24 posto građana pokazalo interes o korištenju e-bicikala u dnevnim putovanjima.

Komentiranje nije dozvoljeno.