Za istraživanje klimatskih promjena alocirano 17 mil. KN. Kada će Vlada raspisati natječaj?

Na temelju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena, donesenog krajem prošle godine, Vlada bi narednih mjeseci trebala objaviti natječaj za dodjelu projektnih prijedloga, čime će se osigurati namjensko korištenje sredstava za znanstveno-istraživačke projekte. Do sada provedena istraživanja u području klimatskih promjena nisu financirana planski u smislu aktivnog sudjelovanja istraživačke zajednice u rješavanju nacionalnih prioriteta, čime potencijal nije u odgovarajućoj mjeri iskorišten. Na temelju ovog Programa koristit će se sredstva iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Javnost je nedovoljno upoznata s ovom mjerom, kojom se nastoje ciljano usmjeriti sredstva stečena prodajom emisijskih jedinica. Svrha Programa je stvaranje pretpostavki za pružanje potpore istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području klimatskih promjena i smanjenja emisije stakleničkih plinova, prvenstveno u ublažavanju i prilagodbi istima, za što je alocirano 17 mil. KN.

Komentiranje nije dozvoljeno.