Održava se Konferencija o komunalnoj infrastrukturi u Bihaću. Glavne teme mogućnosti primjene europskih smjernica u BiH

Jednodnevni stručni skup naziva „Mogućnosti primjene europskih smjernica u BiH“ održat će se 11. ožujka u hotelu Park u Bihaću, a zajednički ga organiziraju Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću i časopis Komunal. Kroz izlaganja brojnih istaknutih regionalnih predavača i stručnjaka dotaknut će se tema o budućnosti komunalnih društava i pravnom položaju javnih komunalnih usluga u Bosni i Hercegovini. Osim toga raspravljat će se o modelima uspješnog javno – privatnog partnerstva, postignućima na području održivog razvoja te energetskoj strategiji pojedinih kantona po pitanju obnovljivih izvora energije. Kakve su europske smjernice i kako ih najučinkovitije implementirati u sustav dotaknut će se kroz uvijek aktualnu temu javne nabave koja bi trebala rezultirati odgovorom na pitanje o izboru i pravdanju ekonomski najpovoljnije, a ne najniže cijene. Prijave za sudjelovanje na ovom stručnom skupu mogu se obaviti putem telefona +385 1 6329 111 ili na www.communal-municipal.com

Komentiranje nije dozvoljeno.