Vlada danas konačno usvojila Plan gospodarenja otpadom!

Na današnjoj sjednici Vlade RH usvojen Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (PGO) oko kojeg su se već mjesecima i tjednima vodile intenzivne rasprave, a prema riječima ministra zaštite okoliša i energetike prof.dr. Slavena Dobrovića, ‘temelji se na kružnom gospodarstvu, recikliranju i nastanku novih zelenih radnih mjesta’. Naglasak je, sukladno EU politikama, na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom – sprečavanju nastanka otpada, ponovnoj uporabi, recikliranju i kompostiranju. Važnije mjere iz Plana su odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja otpada prema sastavu i količini te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada, istaknuo je ministar Dobrović. Okosnica Plana su reciklažna dvorišta, reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno prikupljeni otpad. Novost je broj centara za gospodarenje otpadom, s time da oni već izgrađeni ostaju sa svojim kapacitetom a za neizgrađene centre potrebno je prilagoditi njihov kapacitet i sadržaje ciljevima Plana, osnosno za svaki od njih potrebno je izraditi studiju izvedivosti, odnosno utjecaja na okoliš. Za provođenja mjera iz Plana predviđeno je nešto više od 5 mlrd. KN. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević, koji je ranije iskazivao određenu rezervu prema Planu, izjavio je uoči današnje sjednice kako je zadovoljan da se Plan našao na sjednici Vlade, dodavši da sada predstoji veliki posao, usklađenje prostornih planova, no uvjeren je da će se sve na vrijeme napraviti i da je ovo potvrda kako struka uvijek pobjeđuje.

Komentiranje nije dozvoljeno.