Velika Kladuša se zalaže za intenzivniju prekograničnu suradnju u komunalnoj infrastrukturi!

Načelnik općine Velika Kladuša, Edin Behrić, naglasio je da je prekogranično povezivanje moćan alat za jačanje projektnih i kadrovskih kapaciteta jedinica lokalne samouprave i postizanje europskih okolišnih ciljeva u Regiji. Učinci briselske konferencije, održane 27. siječnja, koja je problematizirala komunalnu infrastrukturu u svjetlu izazova koji se pred ovim sektorom pojavljuju s uvođenjem cirkularne ekonomije u području upravljanja otpadom i u vodnom gospodarstvu, postižu zadane ciljeve. Održan je niz sastanaka sudionika iz pograničnih područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, koji se zalažu za intenziviranje prekogranične suradnje u području zaštite okoliša, moguću izgradnju zajedničke komunalne infrastrukture i izgradnju kapaciteta lokalnih zajednica. Behrić želi razviti cijelu mrežu projektnih ideja, a zanima ga i korištenje zajedničke infrastrukture koje može biti financirano iz EU fondova. Ideje uključuju i nabavku zajedničkih vatrogasnih vozila ili komunalne opreme koja bi bila korištena između više JLS i komunalnih društava. Treba istaknuti da se navedeno poklapa s propozicijama mnogim europskih programa koji favoriziraju prekograničnu suradnju.

Komentiranje nije dozvoljeno.