Novi planovi upravljanja Dunavom – čišća voda za sve!

Čišća, zdravija i sigurnija voda za sve – to je cilj dva plana upravljanja vodama dunavskog porječja usvojenih na ministarskom sastanku zemalja sliva rijeke Dunav i Europske komisije u Beču. U organizaciji Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), održanom u srijedu 09. veljače 2016. godine, usvojena su dva dokumenta: „Ažurirani plan upravljanja slivom rijeke Dunav 2015.“ i „Prvi plan upravljanja rizicima od poplava za sliv rijeke Dunav“. Dokumenti, izrađeni u skladu s Okvirnom direktivom EU-a o vodama i Direktivom EU o poplavama, predviđaju mjere koje će se provoditi tijekom razdoblja od šest godina do 2021. godine, a očekuje se da će poboljšati čistoću rijeka, jezera i podzemnih voda, učiniti od rijeka i jezera uspješne ekosustave za životinje i biljke i upravljati rizicima od poplava. Peter J. Kalas, predsjedavajući ICPDR-a, izjavio je da je voda, kao neophodna osnova za život, suočena s brojnim pritiscima, od klimatskih promjena do prekomjernog iskorištavanja, sve veće nestašice i onečišćenja. „Upravo zato je toliko važna zaštita rijeke Dunav kao značajnog izvora vode za cijelo Podunavlje i njegov razvoj“, naglasio je Kalas. Među usvojenim mjerama ističu se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda radi smanjenja onečišćenja, izgradnja 146 ribljih staza, ili otvaranje retencija za poplave radi ublažavanja štete. Više informacija dostupno je na web stranici ICPDR: http://www.icpdr.org/main/mm16 .

Komentiranje nije dozvoljeno.