Uniconfort: Kogeneracije su sve popularnije za proizvodnju struje i za daljinska grijanja

U EU se sve više potiče korištenje obnovljivih izvora energije i izgradnja daljinskog grijanja na drvnu biomasu, kojima se zadovoljavaju energetske potrebe većeg broja stanovnika urbanih područja. Uz to, pozitivna EU legistativa potiče i izgradnju kogeneracijskih postrojenja koja iz drvne sirovine proizvode i električnu energiju, što je u skladu s europskim energetskim politikama. Toplinska energija služi za zagrijavanje zraka, odnosno za grijanje stambenih i javnih prostora te za potrebe cijelog spektra tehnoloških procesa u industrijama. Toplinske potrebe mnogih JLS su evidentne, kao i potreba da se pronađu ekonomična i dostupna rješenja bazirana na lokalnim energetskim sirovinama, poput drva. U mnogim EU programima je također predviđeno korištenje grantova za izgradnju centraliziranih kotlovnica i kogeneracija, ali je do sada samo jedna općina u Hrvatskoj izgradila sličan sustav. Centralizirani toplinski sustavi su većinom rašireni u skandinavskim i germanskim zemljama a kao gorivo je uvijek predviđena kategorija OIE, najčešće drvne biomase ili peleta, dok se toplina prenosi medijem kroz izgrađenu infrastrukturu, odnosno cjevovod. Talijanski proizvođač opreme Uniconfort omogućuje odabir širokog spektra opreme za njihovu izgradnju i svojom bogatom listom europskih korisnika jamči dobre i štedljive učinke. Jedno od referentnih kogeneracijskoh postrojenja je izgrađeno u pogonu tvrtke Pana u Turopolju kod Zagreba. Povećanje ukupne učinkovitosti procesa kroz proizvodnju struje u kogeneracijskim postrojenjima ostvaruju se očigledne beneficije kako u energetskom, tako i u ekonomskom pogledu, jer se za proizvodnju struje mogu koristiti subvencije kroz otkupnu tarifu struje. Uniconfort je u stanju osigurati promptnu posjetu njihovih hrvatskih stručnjaka, kako bi se utvrdile energetske potrebe JLS ili komunalnih društava za modernim i energetski učinkovitim postrojenjima. Više na www.uniconfort.com

Komentiranje nije dozvoljeno.