Veble: Zašto ne proizvodimo električnu energiju iz mulja u UPOV-ima?

Naš kolumnist Krešimir Veble, etablirani stručnjak iz vodnog gospodarstva u svom novom osvrtu analizira mogućnosti za proizvodnju struje iz mulja, koji nastaje pročišćavanjem otpadnih voda. U Hrvatskoj postoji nekoliko gradova gdje je moguće primijeniti takav postupak, primjerice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu i eventualno u Varaždinu i Čakovcu zajedno. Postavljamo si pitanje zbog čega u trenutku kada izgradnju UPOV-a financiramo velikim dijelom novcem iz Europe, ne razmišljamo na način da proizvodnjom vlastite električne energije smanjimo cijenu pročišćavanja otpadnih voda. Njemačka iskustva nam kazuju da je isplativo iz mulja digestijom proizvoditi bioplin odnosno električnu energiju na UPOV-ima većim od 30 000 ES. Zašto tako ne radimo u Hrvatskoj?, pita se Veble, nastavljajući da je do sada izgradnja UPOVa bila u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, a problematika muljeva sa UPOV-a je bila u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša. Iskreno se nadam da će najava preseljenja vodoprivrednog sektora u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pripomoći bržem i kvalitetnijem rješavanju ove važne problematike, zaključuje Veble u svojoj kolumni.

Komentiranje nije dozvoljeno.