U TIJEKU NATJEČAJ ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE: 42,5 mil. EUR europskog novca za 1,2 mil. spremnika

Početkom godine je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 315 mil. KN za nabavu spremnika za potrebe jedinica lokalne samouprave. Riječ je o bespovratnim sredstvima kojima će kroz objedinjeni postupak javne nabave osigurati 1.230.695 spremnika za 407 jedinica lokalne samouprave.

JLS su iskazale potrebu za gotovo 450 tisuća spremnika za otpadni papir, 2.700 spremnika za staklo, 525 tisuća spremnika za plastiku, više od 14 tisuća spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada i oko 113 tisuća spremnika za reciklabilni otpad. Iz europskog Kohezijskog fonda bit će pokriveno 85% investicije, dok će preostalih 15% sredstava osigurati  JLS u svojim proračunima.

Resorni ministar Tomislav Ćorić najavio je i natječaje za sortirnice, plovila i vozila. To su integralni dijelovi sustava koje moramo izgraditi i na čemu intenzivno radimo u suradnji s općinama, gradovima i županijama, istaknuo je ministar Ćorić, dodavši kako je 2018. bila godina izgradnje infrastrukture dok se nabavom komunalne opreme građanima žele osigurati potrebni spremnici kako bi otpad razvrstavali na kućnom pragu. Na taj način smanjit će se udio biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta, a povećati stopa prikupljanja i recikliranja otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Fond i Ministarstvo će provoditi kontinuiranu edukaciju građana o pravilnom razvrstavanju otpada, a brojne kampanje provodit će i JLS. U Fondu ističu kako je u tijeku provođenje završnih aktivnosti, pripreme dodataka ugovora kojim će se utvrditi svi relevantni podaci vezani uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te s tim u svezi urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana. Za svaku grupu nabave, sukladno dokumentaciji o nabavi u kojoj je planirano 5 grupa, sklopit će se pojedinačni ugovor.

Odabrani Isporučitelj bit će obvezan izraditi Terminski plan isporuke spremnika koji će biti razrađen po županijama, JLS-ovima i broju isporuka koje će se izvršiti na lokacije privremenih skladišta JLS po pojedinim grupama nabave, a razmjena istih tehničkih podataka o lokacijama i odgovornim osobama je upravo u tijeku.

Komentiranje nije dozvoljeno.