HRVATSKE VODE U POZITIVNOJ KAMPANJI: ”Jeste li znali da imamo 29.000 km vodotoka?”

Svi mi znamo da je voda nužna za život, ali jeste li znali sljedeće: Voda je dragocjeni resurs! Voda pokriva 71% Zemljine površine i nužna je za život kakav poznajemo; tako glase posljednje objave na web stranici Hrvatskih voda čime je stanovništvu približena faktografija o vodnogospodarskim objektima i impozantnoj infrastrukturi: ukupna duljina svih prirodnih i umjetnih vodotoka u Hrvatskoj procjenjuje na oko 29.000 km.

Izgrađeno je 58 višenamjenskih akumulacija ukupne zapremnine 1.057 hm3, 43 brdske retencije ukupne zapremnine 23 hm3, 5 nizinskih retencija u slivu Save uključujući Lonjsko polje, Mokro polje, Kupčinu, Zelenik i Jantak, ukupne zapremnine 1.600 hm3. Kanali za prihvat brdskih voda su dugački 900 km. Izgrađeno je 2.690 km nasipa i zidova za obranu od poplava, kao i 73 crpne stanice za zaštitu od štetnog djelovanja voda.

Pojašnjeno je i kako se dimenzioniraju nasipi: u odnosu na najviše zabilježene razine vodostaja u 100 godina dodaje se sigurnosno nadvišenje od 1,2 m. Svakako, vrlo pohvalna inicijativa Hrvatskih voda koja bi se nesumnjivo trebala nastaviti i u budućnosti još više naglasiti važnost vodnih resursa kojima Hrvatska raspolaže. Osmoškolci, ali niti studenti vjerojatno ne znaju da je Hrvatska s 27.000 m3/per capita zaliha pitke vode na prvom mjestu u EU.

Komentiranje nije dozvoljeno.