U Bihaću 2.12. konferencija o komunalnoj infrastrukturi u BiH

Konferencija o komunalnom otpadu i komunalnoj infrastrukturi s glavnom temom ˝Mogućnosti primjene europskih smjernica u BIH˝ održat će se u organizaciji Tehničkog fakulteta u Bihaću i vodećeg regionalnog strukovno-informativnog časopisa Komunal u petak, 2.12., u bihaćkom hotelu Park. Glavni cilj skupa je bolja valorizacija potencijala komunalnog sektora u Bosni i Hercegovini te predstavljanje najboljih praksi susjednih zemalja kao i relevantnih sektorskih iskustava na EU razini. Najava održavanja konferencije je već pobudila zanimanje vodećih komunalnih tvrtki, jedinica lokalne samouprave, dobavljača tehnologija te različitih strukovnih krugova u institucionalnom, akademskom i znanstveno-istraživačkom miljeu. BiH je nažalost do sada vrlo slabo koristila raspoložive EU programe za zaštitu okoliša. Konferencija će stoga, osim stvaranja platforme za razmjenu aktualnih sektorskih informacija o projektima u tijeku, stvoriti pretpostavke za pokretanje novih znanstveno-istraživačkih projekata na području komunalnog otpada i komunalne infrastrukture te će pridonijeti postizanju kvalitetnijih okolišnih i komunalnih politika u BIH. Za sve pretplatnike časopisa Komunal, sudjelovanje na konferenciji je besplatno, a za ostale kotizacija iznosi 70 EUR. Prijave sudjelovanja na e-mail event@centar-marketing.com ili www.communal-municipal.com.

Komentiranje nije dozvoljeno.