Profesor Dobrović ušao u Sabor! Mogući kandidat za ministra zaštite okoliša

Između 18 članova stranke MOST nezavisnih lista koji ulaze u novi saziv Hrvatskog sabora, valja istaknuti prof. dr. Slavena Dobrovića, koji je jedan od vodećih stručnjaka na temu ekološkog zbrinjavanja komunalnog otpada. Dobrović je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu na kojem obnaša dužnost zamjenika predstojnika Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju te voditelja Katedre za inženjerstvo vode i okoliša, a pored toga autor je niza stručnih radova, član je Hrvatskog društva za zaštitu voda i mora te međunarodne udruge International Water Association. S druge strane, Dobrović je i društveno angažiran, budući da je član Udruge za zaštitu okoliša Resnik koja se u Zagrebu bori protiv gradnje spalionice. Dobrović je kao ekspert bio angažiran u mnogim segmentima komunalnog gospodarstva, najviše oko zbrinjavanja otpada i tema okoliša, često kao projektant ili savjetnik u važnim nacionalnim projektima. Sektorski analitičari smatraju da Dobrović ima dobre izglede za visoku poziciju u budućoj Vladi, bez obzira na mogući rasplet trenutnih pregovora, a dio okolišnih i komunalnih krugova rado bi vidio Dobrovića na čelu resornog ministarstva, što bi vjerojatno imalo za posljedicu još veće potenciranje važnosti tema zaštite okoliša i jačanje sektora komunalne infrastrukture.

Komentiranje nije dozvoljeno.