Pri kraju natječaj za izgradnju centra Bikarac. Ponuda domaće i strane opreme!

Sukladno najavama prilikom raspisivanja natječaja za izvođenje radova na izgradnji centra za gospodarenje otpadom Bikarac (druga faza) privodi se kraju natječajna procedura u kojoj će tvrtka Bikarac d.o.o. izbrati najboljeg ponuđača opreme. Prema najavama resornog ministarstva i Fonda ukupna vrijednost radova u Bikarcu je 180 mil. KN., a 90 posto sredstava osigurat će se iz europskih i nacionalnih izvora, dok će 10 posto snositi lokalna zajednica. Centar za gospodarenje otpadom Bikarac bit će otvoren do kraja 2017. godine, izjavio je direktor Robert Podrug. To će omogućiti da se u roku od godine dana od njegova otvaranja saniraju sva odlagališta u županiji i time uspostavljamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u županiji, zaključio je Podrug. U ukupno 13 predviđenih centara u RH planira se uložiti preko 5 mlrd. KN, stoga među domaćim i inozemnim dobavljačima opreme vlada veliko zanimanje. Grčka tvrtka Helector SA je bila isporučitelj opreme za dva dosad izgrađena centra Marinščina i Kaštijun.

Komentiranje nije dozvoljeno.