TEHNOLOGIJE: CommunalControl – Programsko rješenje za komunalna poduzeća u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom

Zelene tehnologije nude novi, cjelovit i efikasan informatički sustav prilagođen komunalnim poduzećima i korisnicima javne usluge. Radi se o programskom rješenju CommunalControl, kreiranom u timu usko specijaliziranih stručnjaka za razvoj i implementaciju programskih rješenja u području gospodarenja otpadom te je projektirano kao mrežna aplikacija koja omogućuje pristup unesenim podacima s bilo koje lokacije pokrivene internetskim signalom. Portal Moj-otpad.info omogućuje korisnicima javne usluge pregled unesenih podataka gdje imaju mogućnost upisa prigovora u slučaju uočenih nepravilnosti i sinkroniziran je s CommunalControl sustavom. Sinkronizacijom s hardverskim rješenjima poput RFID tagova ili Barcodova koji su korisni u evidenciji vozila i spremnika za otpad, u CommunalControl sustavu točno se vidi obračunsko mjesto, odnosno lokacija kojoj je dodijeljen spremnik, njegov volumen i broj pražnjenja. Obzirom da je Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom propisan način ugovaranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, u CommunalControl sustavu nalazi se obrazac izjave koji će se automatski popuniti na temelju već unesenih podataka. Davatelj javne usluge pruža korisniku mogućnost preuzimanja izjave elektroničkim putem s ponuđenim opcijama, s kojima se korisnik javne usluge može složiti ili postaviti svoje uvjete. Sinkronizacijom CommunalControl sustava s hardverskim rješenjima obrađuju se podaci s terena te se stvara podloga za kreiranje računa i evidencije uplata (sinkronizacija s ERP sustavima). Obzirom da se sve nalazi na jednom mjestu, na temelju unesenih podataka o korisnicima, obračunskim mjestima, dodijeljenim spremnicima i kreiranim uplatama vrlo je lako kreirati potrebne izvještaje u željenom trenutku. Više na: E: info@zelenetehnologije.hr i www.zelenetehnologije.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.